Direktoratets måling tilbakeviser eksplosjons-risiko på Raudsand

Direktoratet for Mineralforvaltning (DirMin) bekrefter Bergmesterens målinger og utredning: Det er svært liten gassdannelse i de gamle gruvene på Raudsand og ingen risiko for eksplosjon.

Etter pålegg fra Miljødirektoratet har DirMin fått gjennomført måling av hvilke gasser som bobler opp av Personsjakten på Raudsand der den kraftige eksplosjonen skjedde for 25 år siden. Resultatet viser at det hverken er brennbare, eksplosive eller farlige mengder med gass som dannes. Det eneste unntaket er karbonmonoksid (kullos) hvor det er målt høye verdier nede ved vannflaten. Det medfører ingen helserisiko å oppholde seg i tunnelområdet.

……………………………….

Leserinnlegg av:

JOHN STRAND Styreleder/Bergmesteren Raudsand

GEIR ALLUM SØRENSE Senior rådgiver/ Stena Recycling

(Romsdals Budstikke – papiravisa)