– Hvilket avfall ligger under disse sekkene?


Bildet av sekkene med møllestøv er hentet fra Multiconsults konsulentrapport fra 2013.  

Norges Miljøvernforbund klager på Nesset kommune sin beslutning om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand.

Forbundet hadde allerede sendt inn klagen da de kom over ny informasjon i en konsulentrapport fra 2013. I denne rapporten er det opplysninger om ukjent avfall under sekkene med møllestøv i deponi 2.

– Dette har fram til nå vært ukjent informasjon, skriver forbundet på nettsida «Nei til giftdeponi i Molde».

I rapporten som er utarbeidet av Multiconsult i 2013, står det at det ble tatt prøver umiddelbart nedstrøms for møllestøvdeponiet. Her ble det registrert innhold av fluorid, ammonium og fosfor. «Dette skulle ikke vært til stede dersom prøven bare er påvirket av møllestøv … Det kan være en indikasjon på at det er deponert andre typer avfall – produksjonsavfall tilsvarende det som er lagt i deponi 1 – under møllestøvet.», heter det blant annet i rapporten «Plan for lukning og etterdrift – Deponi 2» som var bestilt av Bergmesteren.

Miljøvernforbundet skriver at da Norconsult overtok og utarbeidet en driftssøknad ut på høring i 2016, var ikke disse opplysningene fra 2013-rapporten med.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/02/05/%E2%80%93-Hvilket-avfall-ligger-under-disse-sekkene-18408674.ece

%d bloggere liker dette: