Protesterer mot mellomlagring av masser på Raudsand

Norges Miljøvernforbund har klaget på vedtaket i Nesset kommune om å tillate mellomlagring av 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand.

Det er Veidekke entreprenør som av kommunen har fått tillatelsen, som gjelder fra 14. januar og ut året.

– Rådmannen legger til grunn at Miljødirektoratet har vurdert mellomlagring av masser til å være av liten forurensingsmessig betydning, heter det i rådmannens saksutredning.

Tunnelmasse

Nå har altså Norges Miljøvernforbund (NMF) påklaget kommunens vedtak. Ifølge klagen kommer massene man vil mellomlagre, fra en firefelts tunnel som er under utbygging ved Bergen.

– Deler av massene skal visstnok være forurenset av olje. Etter NMF sin oppfatning, så bør disse forurensende massene lagres lokalt i Hordaland, og ikke fraktes helt til Raudsand, heter det i klagen fra NMF.

……………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/raudsand-deponi/miljovern/protesterer-mot-mellomlagring-av-masser-pa-raudsand/s/5-51-595810

%d bloggere liker dette: