Veidekke vil dumpe stein i Norskehavet

Veidekke sliter med å finne koordinatene hvor de skal dumpe 100 tonn stein i pilotprosjektet sitt.

Veidekke oppgir koordinatene for dumping til å være UTM32  x 6987250 og UTM32 y 150206. Dette er en kartposisjon som ikke finnes men ved å bytte om på x og y verdien finner vi en posisjon. Denne posisjonen er 170 km nordvest av Stadt og over 300 km fra Raudsand.  Havdybden er over 800 meter.

Dette føyer seg inn i rekken av feil fra Veidekke, det kan også stilles spørsmål med hvorfor Fylkesmannen ikke oppdager feilen.