Hvor lite vannglass trenger man for å ufarliggjøre farlig avfall?

For å vise hvor lite møllestøv som er undersøkt har vi målt opp mengden i et vannglass og viser mengden i et bilde. Eplet er kun for illustrasjon.

Veidekke har søkt om å lage deponi på Raudsand og kjøper tjenester fra Norconsult. Det er jobbet med å omdefinere avfallet til ordinært avfall. I den forbindelse har de undersøkt 211 gram fra en sekk. Totalt er det 30 000 – 40 000 tonn deponert.

Mengden som er undersøkt er 211 gram

I et leserinnlegg bekrefter Veidekke at de er kjent med at det også er saltslagg i deponiet. Det er uansvarlig at dette er utelatt i driftssøknaden og i miljørisikovurderingen. Testene som Multiconsult publiserte i 2013 dokumenterte annet avfall enn møllestøv. Disse testene viser at det må være store mengder annet avfall.

Saltslagg er farlig avfall fra aluminiumsproduksjon og består i hovedsak av aluminiumoksid, salt og metallisk aluminium. I tillegg til aluminiumoksid kan det være noen mindre andeler andre metalloksider, herunder kobberoksider, nikkeloksider, sinkoksider og jernoksider. Saltslagget kan også inneholde mindre mengder bly.

Møllestøvet er avfall som ikke er reaktivt på samme måte som saltslagg og gass dannes ikke.

Avfallet var i 2005 tillatt deponert av SFT. Problemet oppstår når farlig avfall omdefineres til ordinært avfall for å forenkle den videre tildekkingen. Ved å påstå at avfallet er møllestøv kan det tildekkes uten å ta hensyn til gassutvikling. Dette er ikke mulig når det er saltslagg som kan utvikle gass.

Artikkelen bygger på tidligere innlegg «Hvilket avfall finnes under sekkene?«.

(Innholdet i vannglasset er sand med samme tetthet som møllestøv)