Ber kommunene trekke innsigelser til reguleringsplan på deponi for farlig avfall

Nesset ber seks kommuner og fylkeskommunen trekke sine innsigelser til reguleringsplanen i forbindelse med mulig etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand.

I brevet som er sendt kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Tingvoll, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, vises det blant annet til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har trukket sine innsigelser.

– Revidert planforslag omfatter nå hensynssoner for ras, skred, flodbølge, flomfare, brann og eksplosjonsfare, heter det i brevet fra Nesset kommune.

Nesset ønsker en tilbakemelding helst innen tre uker på om kommunene og fylkeskommunen trekker sine innsigelser. Deretter skal saken behandles av Nesset kommune. Deretter kan det bli megling mellom Nesset og de berørte kommuner, før det eventuelt blir opp til departementet å avgjøre om reguleringsplanen blir godkjent eller ikke.

Her er brevet fra Nesset til kommunene der innsigelsene blir kommentert.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/raudsand-deponi/ber-kommunene-trekke-innsigelser-til-reguleringsplan-pa-deponi-for-farlig-avfall/s/5-51-605800