Bergmesteren Raudsand: – Det vil uansett være behov for deponi

Bergmesteren og samarbeidspartnere har ikke fått signal om endringer ut fra ny teknologi, og går ut fra at det er behov for deponi – om enn mindre.

– Regjeringen har gitt signal om at det er ønskelig å gå fra lineær økonomi til sirkulær økonomi, dette er gjenvinningsanlegget på Raudsand tuftet på. Andre signal har vi ikke fått, sier John Strand, styreleder i Bergmesteren Raudsand AS.

– Behov for deponi

– Vi mener det er et klart behov for deponi. Vi ser ikke at man kan rense asken så mye at restasken kan brukes til nye produkt i Norge. Dermed vil man ha behov for deponi, men kanskje enklere deponi enn vi har tenkt å bygge på Raudsand. Uten renset flygeaske, tar oppfyllingen lengre tid, men behovet er der. Vi vil ha behov for fjellhallene til annet farlig avfall, sier Strand.

………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/02/25/Bergmesteren-Raudsand-%E2%80%93-Det-vil-uansett-v%C3%A6re-behov-for-deponi-18543912.ece

https://www.driva.no/_incoming/2019/02/26/Bergmesteren-Raudsand-%E2%80%93-Det-vil-uansett-v%C3%A6re-behov-for-deponi-18546365.ece


%d bloggere liker dette: