Politikk, mer enn teknologi

OiWs renser nå flygeaske, men poengterer at deponispørsmålet handler mer om politikk enn teknologi.

Pilot

Bedriften, som også har samarbeidende avdeling i Molde, har nå hatt piloten i Porsgrunn i gang siden i høst. Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som sto for åpningen.

OiWs metode har som mål å rense flygeaske fra forbrenningsanlegg, denne er i utgangspunktet farlig avfall. Ved å skille ut metall fra flygeasken, skal både metall- og askerester kunne resirkuleres.

På lokale anlegg

– Med vår metode vil vi resirkulere alt og unngå å deponere, forklarte Jan Gregor Høydahl Sørli til Romsdals Budstikke. Han og Helldal poengterer at OiWs renseteknologi kan brukes ute på lokale anlegg, noe som er gunstig både for miljø og økonomi.

– For anleggene blir det rimeligere, siden de slipper store kostnader med transport og behandling. De vil også tjene på verdier som hentes ut, poengterer Heldal.

– Men kan teknologien eliminere behovet for deponi?

– Om tilgjengelig teknologi blir tatt i bruk, er det mulig. Men med i dette bildet er også importen av store mengder avfall. Så dette handler nok mer om politikk enn om teknologi, sier Heldal.

Artikkel i papiravisa til Romsdals Budstikke av Anita Vingen