Sunndal opprettholder innsigelse

Mot én stemme vedtok kommunestyret i Sunndal å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.

Deponiplaner: Raudsand i Nesset kommune.
DEPONIPLANER: RAUDSAND I NESSET KOMMUNE.

Dermed fulgte kommunestyret i Sunndal avgjørelsen som kommunestyret i Tingvoll tok i forrige uke. Innsigelsen mot planforslaget for et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall samt deponering av bunnaske i Deponi 2 ble vedtatt av kommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll i juni 2018.

Innsigelsen gjør at Nesset kommune ikke kan godkjenne reguleringsplanen. Dersom mekling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke fører fram, må planen opp til endelig godkjenning i departementet.

Etter at det nå er gjort endringer i planene, har Nesset spurt høringspartene om å trekke innsigelsen, noe Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort. Dette ble også fremmet som et forslag i onsdagens kommunestyremøte i Sunndal av Frp-representant Erling Rød. Rød uttalte at han har tro på fagfolk, men at han forventet én stemme for forslaget.

Det fikk han rett i. Forslaget falt mot kun Røds stemme. I tillegg til at innsigelsen blir opprettholdt, så kommunestyret heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.

Papirutgava av Aura Avis – av Christian Grøtte


https://www.auraavis.no/nyhet/sunndalspolitikk/deponiet/sunndal-opprettholder-innsigelse-mot-deponiet/s/5-5-148524

Kjære Nesset – velg dere godt naboskap

«Ville dere hatt store skip med giftig avfall gående inn Langfjorden? Forbi båtene deres når dere sitter med hjulet og drar storsei på Eggja?»

Fra Tingvollfjorden, mot sunndalsfjella. 
Fra Tingvollfjorden, mot sunndalsfjella. 

I mange år har jeg hatt gleden av å feriere i Nesset, på hytta til mine svigerforeldre – på Bugge ved vakre Langfjorden. Vi har dratt storsei på Eggja og gjort strandhogg med piknik og bading flere steder langs fjorden. Vi har sett på helleristningene på Bugge, gått turer i nærområdet og i fjellene omkring. Om kvelden har vi hatt gleden av å tilberede dagens fangst utendørs ved hytteveggen, og min svigermors fiskekaker var av de aller beste. Slike opplevelser og minner sitter mange i familien igjen med, etter alle disse årene med turer til Nesset i Romsdalen. Vi har vært, og er, glade i Nesset. Vi har satt pris på den rene og flotte naturen og slektskapet til folket som bor der. Vi har noe felles selv om vi er nordmøringer og dere er romsdalinger. Jeg vet dere er stolte over den dype Langfjorden med sitt rike fiske, med det grønne vannet og de høye fjella som speiler seg i den. Jeg vet dere vil det beste for naturen i Nesset, og jeg vet dere er fornuftige og trivelige folk.

Her på Nordmørssida av Nesset har vi også en fin fjord, en fjord vi fisker i. En fjord vi driver næring i. Her svømmer laksen innover mot Driva i Sunndalen. Her speiler våre snøkledde fjell seg i en stille fjord en vakker vårdag. Vi har også en fjord vi er glad i, en fjord vi er stolte av og som vi ønsker å bevare for framtida. Vi vil også ha en ren fjord å overlevere til våre etterkommere.

Og når jeg ser at Nesset ber Tingvoll, og alle de andre nabokommunene som er imot planene om giftdeponiet på Raudsand, om å trekke sine innsigelser, vil jeg med dette snu saken og be dere om å se til dere selv. Kanskje det er dere som bør snu? Jeg vil med dette innstendig be dere om å ombestemme dere. Jeg vil be dere om å tenke dere om, og om å trekke alle tillatelser, omreguleringer og planer som er blitt vedtatt for at et avfallsdeponi for farlig avfall skal bli vedtatt på dørstokken til naboenes fjord. Raudsand ligger et godt stykke fra deres fjord, men for oss vil dette bety at vi må tåle skip etter skip med farlig avfall komme innover fjorden vår. Avfall som vi ikke  har noen som helst ønske om, eller plikt til å ta imot.

Vi er redde for konsekvensene av avfall som skal ligge i tusener av år. Vi er redde for at det skal skje hendelser og uhell som vi har sett skje langs fjorden vår tidligere, blant annet på Raudsand. Vi er redde for at det vil bli vanskelig å satse på den grønne turismen og de grønne næringene vi tenker oss. Vi er redde for omdømmet vårt.

Men dere burde også være redde for deres omdømme: Vil dere være bekjent av å si ja til store frakteskip med giftig avfall over Hustadvika? Vil dere være bekjent av å si ja til trailer på trailer med farlig avfall gjennom landet vårt, gjennom små og store tettsteder i minst 50 år. (Det vil være snakk om flere titalls trailere daglig.) Vil dere være bekjent av å si ja til noe som vil ødelegge for turismen og markedsføringen av vår rene og uberørte landsdel. Vil dere være bekjent av å si ja til noe som ødelegger for naboene deres?

Og for å snu på flisa. Ville dere hatt store skip med giftig avfall gående inn  Langfjorden? Forbi båtene deres når dere sitter med hjulet og drar storsei på Eggja? Store skip forbi barna som bader på Leira i Eidsvåg? Ville dere hatt et avfallssdeponi på Bugge, med trailerlass på trailerlass kjørende gjennom Eidsvåg hver dag? Det er lett å si ja når alt dette rammer naboen, men jeg ber dere innstendig om å tenke dere om!

Jeg håper så inderlig vel at det finnes noen grønne politikere i Nesset som tar opp denne saken på nytt, og som kan mane til at det gjøres et nytt vedtak i Nesset kommunestyre, slik at denne saken legges død en gang for alle. For å sikre et godt omdømme for Nesset, og ikke minst for alle de gode naboene dere har her på Nordmøre. Jeg vil heller oppfordre til samarbeid på andre områder for å legge til rette for flere arbeidsplasser og sikre økt tilflytting til vår landsdel. Vi bor her sammen, og det skal vi fortsett å gjøre. I våre dager vil man hverandre vel, man ødelegger ikke for hverandre, det er dårlig sportsånd!

Om noen her på Nordmøre eller i Nesset skulle trenge mer informasjon om konsekvensene av planene på Raudsand, så anbefaler jeg en titt på organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sin grundige konsekvensutredning. Jeg oppfordrer også alle som bryr seg om å gå inn på deres nettside og bli medlem (det er gratis). Jo flere vi står sammen, jo bedre!

Monica Almskår Heggset

Listekandidat Tingvoll Venstre

https://www.driva.no/_incoming/2019/03/29/Kj%C3%A6re-Nesset-velg-dere-godt-naboskap-18760207.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/tingvoll/kjare-nesset-velg-dere-godt-naboskap/o/5-5-148276

Båttrafikk på Hustadvika

Oppdatering til artikkelen Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet.

Vi har mottatt flere meldinger og kommentarer med årsaker til at Hustadvika er utelatt i KU (konsekvensutredningen). Det blir påstått at skipene går klar av Hustadvika og ikke kommer inn mot land før ved Grip.

CSL Trimnes (Bilde fra KU)

I KU er det et eksempel på skipet «CSL Trimnes» som kan frakte flygeaske til Raudsand. Dette skipet er ofte på besøk hos Hustadmarmor i Elnesvågen. I den forbindelse passerer det Hustadvika. Skipet er 150 meter langt og 17309 DWT.

Skipet går leia ved Hustadvika når det passerer. Skipet passerte onsdag 27. mars og torsdag 28 mars 2019 som vist på kartet ifølge marinetraffic.com. Dette er betydelig nærmere enn cruisebåten Viking Sky passerte og samme kurs som Captain Hagland hadde når båten fikk en bølge som slo ut motor og styring.


MS Trimnes passering av Hustadvika 27. mars 2019 Kilde: marinetraffic.com

Vi kan ut ifra dette ikke se grunnlaget for at Hustadvika er utelatt i KU.

Folk på Raudsand er usikre

– Folk på Raudsand og nærliggende områder frykter det fortsatt kan sive ut farlige gasser fra deponi 1. Vi må få klare svar, sier Anders Torvik (Ap).

Vil ha svar: Anders Torvik (Ap) er ikke overbevist om at Miljødirektoratet følger opp avslutningen av deponi 1 godt nok, og ønsker svar på om det lekker gasser - og eventuelt hvilke gasser fra deponiet. 
        
            (Foto: Elin Høstmark)

Vil ha svar: Anders Torvik (Ap) er ikke overbevist om at Miljødirektoratet følger opp avslutningen av deponi 1 godt nok, og ønsker svar på om det lekker gasser – og eventuelt hvilke gasser fra deponiet.  FOTO: ELIN HØSTMARK

Det var under forrige ukes kommunestyremøte i Nesset Ap-representant Anders Torvik framsatte en interpellasjon som omhandlet avslutning av deponi 1 på Raudsand. Torvik ba ordfører Rolf Jonas Hurlen sende et brev til Miljødirektoratet der han ber om at de dokumenterer avslutningsprosedyre for deponi 1.

………………………………………….

https://www.driva.no/nyheter/2019/03/28/%E2%80%93-Folk-p%C3%A5-Raudsand-er-usikre-18751425.ece

Økning i ulykker med vogntog

Økning i ulykker vil etter all sannsynlighet bli en realitet når et ukjent antall vogntog vil kjøre farlig avfall til og fra Raudsand. Vogntogene vil passere utfordrende veistrekninger som Dovre, Gråura og veien langs Sunndalsfjorden. Utbygger påstår at avfallet vil komme med båt men det vil gjelde bare deler av avfallet. Og mange av vogntogene vil være utenlandske.

Vind og snø førte til utfordrende kjøreforhold i Gråura onsdag kveld. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel.

Vind og snø fører til utfordrende kjøreforhold i Gråura. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel. Foto: Oppdal bilberging/Tomas Rosset

I 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Hvor mange flere ulykker vil skje som en følge av giftdeponiet på Raudsand?

Utdrag fra leder i Romsdals Budstikke 15. mars 2019 :

«Trafikkulykka der den 22 år gamle Charlie fra Sortland ble truffet av et utenlandsk vogntog som fikk sleng på hengeren på euro­paveg 8, har gjort sterkt inntrykk etter at historien ble kjent i riksmediene. 22-åringen ligger i koma, og vil ifølge familien, aldri våkne igjen. Det finnes dessverre mange skjebner som Charlies, som følge av kollisjon med et vogntog. En oversikt fra Gjensidige Forsikring viser at i 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Det er sjok­kerende tall. I åtte av 10 tilfeller hadde sjåføren på et utenlandsk vogntog skylda for kollisjonen.»

«Det er en kjensgjerning at mange sjåfø­rer har elendige lønns- og arbeidsvilkår, og opplever press for å kjøre lengst mulig med slitt materiell og dermed spare kost­nader. Ulykkesrisikoen knyttes likevel i hovedsak til dekk og utstyr som ikke er tilpasset kjøring på norske vinterveger .»

I fjor kolliderte nærmere 1.000 utenlandske vogntog med biler på norske veger.
Foto: SCANPIX / Romsdals Budstikke

I februar i 2012 var det snøkaos i Gråura da 80 vogntog stod fast på strekningen Lønset-Gjøra.

I mars 2017 meldte politiet i Sør-Trøndelag at Riksveg 70 er sperret av et vogntog som står fast rett etter fylkesgrensa på Oppdalssiden.

https://opp.no/2017/03/nyheter/vogntog-i-trobbel/

Les mer: Johan Oppen, forsker I i logistikk – PhD – Møreforsking: Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg

Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet

Hustadvika er et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten. Havstrekningen er utsatt og mange båter har problemer i området og stadige ulykker forekommer. I konsekvensutredningen er transport over Hustadvika utelatt!

Advarsel på sjøkart for Hustadvika

I forbindelse med utredningen for det planlagte giftdeponiet på Raudsand i nye Molde kommune har vi sett på ROS (Risiko og sårbarhetsvurdering) som er en del av KU (konsekvensutredning). I ROS-analysen utarbeidet av Norconsult er transport over Hustadvika utelatt. Området fra Oslo-fjorden til Stadt er omtalt og videre fra Grip til Raudsand. Området fra Stadt til Grip er behendig utelatt. Hustadvika er av Den Norske Los beskrevet som «et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten».  Å utelate denne farlige havstrekningen fra en risikoanalyse er utrolig.

Utdrag fra «Den Norske Los»

Cruiseskipet Viking Sky med 1373 personer om bord fikk motorproblemer på Hustadvika lørdag 23. mars 2019. Skipet var kun 100 meter fra å gå på grunn etter at de mistet all motorkraft i en lengre periode. Hadde skipet grunnstøtt kunne en enorm katastrofe inntruffet.

Viking Sky i store problemer. Foto Jan Helge Birkelund
Passeringen til Viking Sky. Kilde Marinetraffic.com

Samtidig med hendelsen med Viking Sky passerte skipet Hagland Captain og fikk problemer etter at en brottsjø slo inn over skipet. Båten fikk motorstopp og lasten forskjøv seg før de fikk ut anker. Dette skipet var også nær grunnstøting. Mannskapet hoppet i havet før de vart reddet opp av helikopter.

Hagland Captain med motorstopp og forskjøvet last. Foto SVEIN OVE EKORNESVÅG / NTB SCANPIX
Posisjonene til Hagland Captain. Kilde marinetraffic.com

Båten Alsea Bay passerte Hustadvika samme dag på tur til Sunndalsøra. Båten opphold seg noen nautiske mil lenger ut. Hvorfor de ventet er ukjent men det hadde ikke noen sammenheng med ulykkene.   

Kursen til Alsea Bay. Kilde marinetraffic.com

Risiko- og sårbarhetsanalysen: Sjøtransport i Tingvollfjorden og langs norskekysten er fullt ut forsvarlig. Sannsynlighetskategorien er «Lite sannsynlig» og betyr at «hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang hvert 1000 år».

Hvordan risiko- og sårbarhetsanalysen kan komme fram til dette er uforståelig sett i forhold til antall hendelser.

Tidligere artikler:

72 grunnstøtinger langs kysten: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/02/03/72-grunnstotinger-langs-norskekysten/

Lastebåt grunnstøtte: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/12/26/lastebat-grunnstotte/

Bulkbåt på 74 meter grunnstøtte ved Hustadvika: https://www.smp.no/nyheter/2018/01/24/Bulkb%C3%A5t-p%C3%A5-74-meter-grunnst%C3%B8tte-ved-Hustadvika-15957706.ece

Sola TS og Helge Ingstad kollisjon: https://www.nrk.no/hordaland/xl/dette-er-_sola-ts_-og-_helge-ingstad_-kollisjonen-1.14289883

Tråler fikk motorstopp på Hutadvika: https://www.tk.no/nyheter/ulykke/bat/traler-fikk-motorstopp-pa-hustadvika-og-sendte-ut-mayday-signal/s/5-51-228367

https://www.nrk.no/mr/–det-var-dramatisk-og-gikk-lynfort-1.6505474

Foto forside: Steinar Melby / ksu.no

Fylkesutvalet opprettheld motsegn

Fylkesutvalet opprettheld motsegn mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

Tove-Lise Torve fremma forslag om å oppretthalda motsegna.

Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Per Vidar Kjølmoen (Ap), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V), Jan Ove Tryggestad (Sp), Mette Belden (Uavh.), Arild Iversen (KFR) og Frank Sve (FRP) følgjande forslag:

«Fylkesutvalet opprettheld motsegn mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune med heimel i miljømåla regional
vassforvaltingsforvaltingsplan.

Fylkesutvalet ser ikkje at det er utgreia og godtgjort korleis utsleppa skal reduserast, og dei ekstra utsleppa vil komme i konflikt med miljømåla som er sett.

Fylkesutvalet understrekar som i vår tidlegare fråsegn at anlegget kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.»

Forslaget vart vedtatt mot Høyre sine stemmer.