NGU: Drivverdige malmressurser på Raudsand

I rapporten «Vurdering av malmverdi på mulig ny malmkropp» publisert av Norges Geologiske Institutt (NGU) i januar 2019 konkluderes det med at de gjenværende ressursene på Raudsand kan være drivverdige.

 • 11 000 000 tonn gjenstående ressurser
 • 15 000 000 tonn er utvunnet på Raudsand i løpet av 80 år
 • Malmen på Raudsand inneholder Vanadium
 • Vanadiumforekomsten er nasjonalt viktig
 • I EU anses Vanadium som kritisk
 • Vanadiumprisen øker og forventes å øke
 • Det er funnet tilleggsforekomster
 • Aktive leteselskap er tilstede
 • Verdi på 2,2 mrd NOK, men øker med nye funn

NGU konkluderer: Planer for alternativ arealbruk bør ta høyde for mulige ressurser i Raudsand (NGU 2019)

 • Vår oppsummering:
 • Ny påvist malmforekomst kommer i tillegg
 • Det er antagelig flere malmforekomster i området
 • Med å anlegge et deponi for uorganisk avfall vil det hindre utvinning av malmen
 • Kommunen går glipp av arbeidsplasser i utvinning av malm og vanadium ved å tillate deponering