Slåss om giftdeponi

Finansavisen med stort oppslag og flere artikler om «To menn vil bygge nytt giftdeponi – men Norge trenger bare ett». «Det ligger enorme fremtidige inntekter i potten, rivaliseringen er giftig og regjeringen er under press».

  • En jakt på løsning har skapt et sirkus av de sjeldne. En dragkamp der lokale politikere kjemper med nebb og klør, mens rikspolitikere ber om utsettelse.
  • Finansavisen har vært i kontakt med lokale motstandere i Brevik som har hatt tett kontakt med Harald Storvik.
  • En ting har de to deponi-alternativene felles: En enorm lokal motstand.
  • Direktoratet mener det heller ikke er dokumentert om Bergmesteren Raudsand vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er et nasjonalt behandlingsbehov for.
  • Harald Storvik må hjem og gjøre lekser.
  • Frederic Hauge i Bellona har har gått så langt som til å gå i krigen mot alternativet Raudsand. – Det som skjer på Raudsand er direkte useriøst og jeg er dypt skuffet over Veidekkes engasjement, sier han.

Giftsirkuset: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2019/03/09/giftsirkuset/

Kamphane på cruise: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2019/03/09/kamphane-pa-cruise/