Bukken og havresekken

Mepex-partneren Geir Sørensen jobber for avfallsdeponi til Raudsand. Samtidig er han en av forfatterne for rapporten «Framtidig Farlig Avfall» hvor Miljødirektoratet er oppdragsgiver. Rapporten er grunnlag for direktoratets håndtering av farlig avfall. Er det bukken som passer havresekken?


Rapporten «Framtidig Farlig Avfall» er utarbeidet av InErgeo den 7. des 2018. En av forfatterne er Geir Sørensen i Mepex. Oppdragsgiver for rapporten er Miljødirektoratet.

En av lederne og partner i konsulentselskapet Mepex er Geir Sørensen. Han er innleid til Stena Recycling, Bergmesteren Raudsand og Veidekke for å legge til rette for forskjellige deponi og behandling av avfall på Raudsand. Samtidig er han forfatter av en rapport om farlig avfall med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. I offentlig saksbehandling er dette brudd på forvaltningsloven, men siden dette er et privat firma er de ikke omfattet av loven. Miljødirektoratets bruk av denne rapporten er en annen diskusjon.

En god beskrivelse på dette er å sette bukken til å passe havresekken. Tillitvekkende er det ikke.

Mepex-partneren er tidligere omtalt her: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/03/12/stena-recycling-og-raudsand/

Veidekke Norge

Sørensen var tidligere ansatt i Veidekke i 2 år. Veidekke er søker og vil stå for utbyggingen. Veidekke eier halvparten av Bergmesteren Raudsand og finansierer rapportene og undersøkelsene og er avhengig av at Miljødirektoratet godkjenner prosjektet. I sum blir dette en interessekonflikt.

Hvor mange hatter finnes det i skapet?

Den omtalte rapporten fra InErgeo til Miljødirektoratet finnes her: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/03/sluttrapport_inergeo.pdf