Trekke innsigelse?

Nesset kommune spør nabokommunene som protesterer mot Raudsand-planene, om de vil trekke innsigelsen og gå til mekling.

Gjemnes er mellom Nessets nabokommuner som har leverte innsigelse til reguleringsplanen som omfatter plan om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Politisk behandling

I formannskapsmøte neste uke kommer saka opp igjen, etter at Nesset kommune nå ber om svar på om kommunene opprettholder innsigelsen. Nesset kommune ønsker også svar på om det er grunnlag for å gjennomføre mekling med fylkesmannen.

Rådmann i Gjemnes anbefaler i sitt forslag til vedtak å opprettholde innsigelsen, og ser ingen grunn til å gjennomføre mekling med fylkesmannen.

Vurderinger og kommentarer

I brevet fra Nesset har tiltakshaver og rådmann vurdert og svart ut merknadene fra Gjemnes, Tingvoll og Sunndal. Dette gjelder blant annet innvendinger om natur og miljø, næringslivs- og fritidsinteresser, og om konsekvenser omdømme.

………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/03/20/%E2%80%93-Trekke-innsigelse-18704584.ece