Ingenting som tilsier at vi skal trekke innsigelsen

Et enstemmig kommunestyre opprettholdt Tingvolls innsigelse mot deponiplanene på Raudsand.


I fjor sommer vedtok Tingvoll å levere innsigelse mot Bergmesteren Raudsands planer for et deponi for farlig, uorganisk avfall på Raudsand i Nesset.

Nesset kommune kan ikke gjøre endelig planvedtak så lenge det er innsigelser til planforslaget.

……………………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvollpolitikk/deponiet/ingenting-som-tilsier-at-vi-skal-trekke-innsigelsen/s/5-5-147395