Båttrafikk på Hustadvika

Oppdatering til artikkelen Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet.

Vi har mottatt flere meldinger og kommentarer med årsaker til at Hustadvika er utelatt i KU (konsekvensutredningen). Det blir påstått at skipene går klar av Hustadvika og ikke kommer inn mot land før ved Grip.

CSL Trimnes (Bilde fra KU)

I KU er det et eksempel på skipet «CSL Trimnes» som kan frakte flygeaske til Raudsand. Dette skipet er ofte på besøk hos Hustadmarmor i Elnesvågen. I den forbindelse passerer det Hustadvika. Skipet er 150 meter langt og 17309 DWT.

Skipet går leia ved Hustadvika når det passerer. Skipet passerte onsdag 27. mars og torsdag 28 mars 2019 som vist på kartet ifølge marinetraffic.com. Dette er betydelig nærmere enn cruisebåten Viking Sky passerte og samme kurs som Captain Hagland hadde når båten fikk en bølge som slo ut motor og styring.


MS Trimnes passering av Hustadvika 27. mars 2019 Kilde: marinetraffic.com

Vi kan ut ifra dette ikke se grunnlaget for at Hustadvika er utelatt i KU.