Konferanse i Molde: Ungdom setter søkelys på deponiplanene

Ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner har gått sammen for å sette deponisaken ytterligere på dagsorden.

Lørdag 4. mai inviterer ni ungdomspartier- og organisasjoner fra hele det politiske spekteret til miljøkonferanse på Scandic Seilet i Molde. Tittelen på konferansen er «Miljøgifter – Konsekvenser for vår framtid og dine barnebarn – til neste istid», og tema er miljøproblemene og deponiplanene på Raudsand i Nesset kommune.

Det vil blant annet bli foredrag ved professor, toksikolog og forsker Ketil Hylland fra Universitetet i Oslo, en innføring i historien bak det eksisterende deponiet ved Stig O. Jacobsen og en tverrpolitisk paneldebatt hvor blant annet Kristin Sørheim (Sp) og Pål Farstad (V) deltar. Møteledere er Vanessa Hagen og Gunnar Waagen.

Bak invitasjonen står ungdomspolitikerne Belinda Paler, som er fylkesleder i Møre og Romdal Natur og Ungdom, Simon Sandnes, leder i Romsdal FpU og leder i Molde Frp og Kornelia Grande Eikås fra Norges Miljøvernforbund avd. Nordmøre og Romsdal.

Med­ar­ran­gør: Kor­ne­lia Grande Eik­ås.

Med­ar­ran­gør: Kor­ne­lia Grande Eik­ås.

Grande Eikås håper konferansen vil føre til at flere får opp øynene for miljøsituasjonen på Raudsand.

– Når en ser at to så ulike partier som Sosialistisk Ungdom og FpU samarbeider, skjønner en at det handler om noe alvorlig, sier hun.

Ifølge 17-åringen er et av målene med konferansen å styrke den tverrpolitiske kampen mot deponi og for opprydning på Raudsand.

https://www.auraavis.no/nyhet/miljo/deponiet/konferanse-i-molde-ungdom-setter-sokelys-pa-deponiplanene/s/5-5-152397