Dette er på mange vis blitt en personlig sak med et høgt konfliktnivå. Jeg er liten lysten på at gruppa skal bindes i denne saka

Arbeiderpartiet i Nesset stemmer neppe samlet verken i formannskapet eller i kommunestyret når reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand kommer opp til politisk behandling.

Formannskapet får saka på bordet førstkommende tirsdag, før saka går videre til kommunestyret, torsdag 23. mai.

Rådmann Anne Grete Klokset la tidligere i uka fram sin tilrådning til politikerne. Rådmannen mener ut fra en helhetsvurdering at politikerne bør si ja til reguleringsplanen.

Vil orientere

Mandag kveld er representantene i kommunestyret invitert til kommunestyresalen der Jon Strand fra Veidekke, Geir Sørensen fra Stena og Harald Storvik fra Bergmesteren ønsker å orientere om status i saka. Juridisk direktør Jon Strand i Veidekke ASA sier kommunestyrebehandlingen blir en milepæl i arbeidet med å få på plass reguleringsplanen som han sier er svært viktig for den videre utviklinga på Raudsand og i resten av kommunen.

– Dette handler om vesentlig mer enn å få på plass et deponi for farlig avfall. Vi har en del andre ting vi også ønsker å få på plass på Raudsand, sier Strand.

Lang prosess

For politikerne i Nesset er det en årelang maraton fram mot et ja eller nei til reguleringsplanen som åpner for et deponi for farlig uorganisk avfall som nå nærmer seg slutten. Meningene og motsetningene mellom for- og motstandere har til tider vært store, og spesielt tøff i sosiale medier. Det er uklart hvordan det endelige utfallet i kommunestyret blir, men det kan gå mot et flertall for nei i formannskapet.

Driva har grunn til å tro at Arbeiderpartiets tre representanter i formannskapet kommer til å stemme ulikt. Anders Torvik er klar motstander mot deponiet og kommer til å stemme nei til reguleringsplanen. Gruppeleder Toril Melheim Strand vil ikke bekrefte hva hun kommer til å stemme, men har tidligere signalisert at for henne betyr utsiktene til nye arbeidsplasser mye. Driva lyktes ikke torsdag å nå May Tove Bye Aarstad for en kommentar.

Medlemsmøte sa nei

Nesset Arbeiderparti behandlet reguleringsplanen, som blir sett på som det samme som en søknad om deponietablering, høsten 2017. Der ble det et klart flertall for å gå mot søknaden. Gruppeleder Toril Melheim Strand og Mellvin Steinsvoll kom i mindretall. De ønsket den gangen å vente med å bestemme seg.

Melheim Strand sier hun ikke ønsker å binde Ap-gruppa verken i formannskapet eller i kommunestyret når reguleringsplanen nå kommer opp til behandling.

– Dette er på mange vis blitt en personlig sak med et høgt konfliktnivå. Jeg er liten lysten på at gruppa skal bindes i denne saka. Vi sa at vi skulle arbeide for å skaffe nye arbeidsplasser i kommunen i forkant av forrige kommunevalg. Det er viktig for å opprettholde bosettingen i kommunen. Vi har for lite arbeidsplasser i dag. Vi ser det blant annet på situasjonen for flyktningene som har bosatt seg i kommunen. De sliter med å få jobb. Mange flytter til steder der de kan få jobb.Melheim Strand viser også til uttalser fra fagmulj og at det er strenge regler som må følges.

Sp sier nei

Senterpartiets gruppeleder, Edmund Morewood, sier de ikke har forandret mening i saka.

– Vi ønsker ikke å ha faren for forurensing. Det skader omdømmet og vi er redd for at det kan gå ut over allerede eksisterende arbeidsplasser. Vi kommer til å stemme nei til reguleringsplanen både i formannskapet og i kommunestyret, sier Morewood.

Trolig neiflertall

Ordfører Rolf Jonas Hurlen er alene fra Høyre i formannskapet. Han sier ja til reguleringsplanen. Usikkerheten ligger i Ap-gruppa. Anders Torvik sier nei. Det er ikke sikkert at han får følge av partifellene Toril Melheim Strand og May Tove Bye Aarstad. Sier de ja, ligger det an til tre for og fire mot at reguleringsplanen skal godkjennes under tirsdagens formannskapsmøte.

KrFs faste representant, Svein Atle Roset, er på reise og er forhindret fra å møte. KrF har egen varaliste til formannskapet. Ved sørviskontoret i kommunen får Driva opplyst at det er partifelle Svanhild Kvernberg møter som vara. Kvernberg stemmer etter alt å dømme nei til reguleringsplanen.

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/09/%E2%80%93-Dette-er-p%C3%A5-mange-vis-blitt-en-personlig-sak-med-et-h%C3%B8gt-konfliktniv%C3%A5.-Jeg-er-liten-lysten-p%C3%A5-at-gruppa-skal-bindes-i-denne-saka-19002935.ece