Dette er på mange vis blitt en personlig sak med et høgt konfliktnivå. Jeg er liten lysten på at gruppa skal bindes i denne saka

Arbeiderpartiet i Nesset stemmer neppe samlet verken i formannskapet eller i kommunestyret når reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand kommer opp til politisk behandling.

Hodebry: Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand skaper hodebry for nessetpolitikerne. Ap-gruppa kan komme til å stemme ulikt både i formannskapet og i kommunestyret. På bildet: May Tove Bye Aarstad, Toril Melheim Strand, Anders Torvik og Mellvin Steinsvoll. 
        
            (Foto: Sigmund Tjelle)
Hodebry: Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand skaper hodebry for nessetpolitikerne. Ap-gruppa kan komme til å stemme ulikt både i formannskapet og i kommunestyret. På bildet: May Tove Bye Aarstad, Toril Melheim Strand, Anders Torvik og Mellvin Steinsvoll.  FOTO: SIGMUND TJELLE

Formannskapet får saka på bordet førstkommende tirsdag, før saka går videre til kommunestyret, torsdag 23. mai.

Rådmann Anne Grete Klokset la tidligere i uka fram sin tilrådning til politikerne. Rådmannen mener ut fra en helhetsvurdering at politikerne bør si ja til reguleringsplanen.

Vil orientere

Mandag kveld er representantene i kommunestyret invitert til kommunestyresalen der Jon Strand fra Veidekke, Geir Sørensen fra Stena og Harald Storvik fra Bergmesteren ønsker å orientere om status i saka. Juridisk direktør Jon Strand i Veidekke ASA sier kommunestyrebehandlingen blir en milepæl i arbeidet med å få på plass reguleringsplanen som han sier er svært viktig for den videre utviklinga på Raudsand og i resten av kommunen.

– Dette handler om vesentlig mer enn å få på plass et deponi for farlig avfall. Vi har en del andre ting vi også ønsker å få på plass på Raudsand, sier Strand.

……………………………………….

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/09/%E2%80%93-Dette-er-p%C3%A5-mange-vis-blitt-en-personlig-sak-med-et-h%C3%B8gt-konfliktniv%C3%A5.-Jeg-er-liten-lysten-p%C3%A5-at-gruppa-skal-bindes-i-denne-saka-19002935.ece