Politikere invitert til ekstramøte

Bergmesteren Raudsand inviterer kommunepolitikerne i Nesset til infomøte om Raudsand-saka mandag. Neste dag skal saka opp i formannskapet.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen opplyser at det var tiltakshaver Bergmesteren som først sonderte om det var interesse blant de politiske gruppene for statusoppdatering.

Etter tilbakemeldinger ble det bestemt å ta et felles møte, for alle lokalpolitikerne. Saka om reguleringsplan inkludert deponi for farlig uorganisk avfall skal som kjent behandles i formannskapet 14. mai, og i kommunestyret 23. mai.

Eget møte

– Er det spesielt at infomøtet kommer slik, like før saka skal opp til behandling?

– Det er ikke uvanlig at tiltakshaver informerer politikere, men oftest skjer det vel i kommunestyret. Denne gangen blir det i et eget møte, sier Hurlen.

Han poengterer at det har vært stor utvikling i saka, så det er naturlig med en statusoppdatering nå.

……………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/09/Politikere-invitert-til-ekstram%C3%B8te-19004702.ece


%d bloggere liker dette: