Debatterer deponiplan

Deponi-saka nærmar seg lokal avklaring, når reguleringsplanen for Raudsand kjem til politisk behandling i Nesset, først i formannskapet tysdag 14. mai. Vi har snakka med folk i Eidsvåg, politikarar og byråkratar, og aktørar for og i mot etablering av deponi for farleg avfall.


……………….
https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/11/Debatterer-deponiplan-19016085.ece

%d bloggere liker dette: