Kort debatt om deponiplan

Med fire mot tre stemmer råder formannskapet i Nesset kommunestyret til å si nei til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.

Det var tydelig at politikerne hadde bestemt seg på forhånd. Debatten og avstemningen var avgjort i løpet av en halv time under tirsdagens formannskapsmøte.

……………………………………………….

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/14/Kort-debatt-om-deponiplan-19035733.ece