Grå menn og økonomi mot damer og miljø

Oppdatert: Illustrasjonsbildet er forandret og personene er gjort ugjenkjennelige etter tilbakemelding.

I «kampen» om deponi for farlig avfall på Raudsand er det tydelige skillelinjer.

Menn mot damer: Storparten av de som er positiv til deponi er menn – de fleste som er imot er damer.

Økonomi mot miljø: Utbyggerne er bare menn som representerer store økonomiske interesser. Damene er opptatt av miljø.

Betalte konsulentrapporter mot dugnad: Utbygger innhenter dyre konsekvensutredninger – motstandere baserer seg på dugnad.

Høyre mot resten: I Nesset formannskap er det kun Høyre som er positiv sammen med høyresiden av Nesset Arbeiderparti. Alle partier i fylket foruten Høyre er imot.

Romsdal mot Nordmøre: Alle kommunene på Nordmøre er imot. Nabokommunene har levert innsigelse – Moldes ordfører sammen med Nessets ordfører er for.

Ikke lokalt: Eiere og utbygger er lokalisert utenfor Møre og Romsdal. Ingen er bosatt i fylket. Stena leier inn en Oslo-basert konsulent.

Alle Miljøvernorganisasjoner er i mot: Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet er alle imot.

%d bloggere liker dette: