Miljøgifter til Raudsand

Raudsand-anlegget vil behandle og deponere store mengder miljøgifter. Dette avfallet vil sendes med båt over farlige havområder og inn en smal fjord. Mengder av giftavfallet vil også transporteres med trailer over fjell, ned bratte og videre på smale veger. Veidekke/BMR ønsker å hemmeligholde opplysningene.

Oversikten er hentet fra NOAHs IT-systemer og kundenes spesifikasjon av avfallet. Oversikten er basert på tall fra 2018.

I 2018 registrerte NOAH følgende av de mest kjente miljøgiftene:
– 51,0 tonn arsen
– 30,4 tonn kadmium
– 124 tonn nikkel
– 1 404 tonn bly
– 7,6 tonn kvikksølv

I tillegg kommer miljøgifter i annet avfall, slik som betong og riveavfall.

Dette er miljøgifter som vil sendes til Raudsand med båt over farlige havområder og inn en smal fjord. Mengder av giftavfallet vil også transporteres med trailer over fjell og ned bratte og smale veger. Deponeringen vil skje langt fra hvor avfallet oppstår.

Giftdeponi er et meget dekkende uttrykk.