Åpent brev til kommunestyret i Nesset

Styret i Nesset Vekst AS ønsker å komme med en uttale i tilknytning til kommunestyrets behandling av den fremlagte, private reguleringsplanen for industriområdet Bergmesteren på Raudsand.

https://www.driva.no/meninger/2019/05/19/Åpent-brev-til-kommunestyret-i-Nesset-19070477.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/20/Oppfordrer-politikerne-til-%C3%A5-si-ja-til-Bergmesterens-plan-for-Raudsand-19075489.ece