Vil vi ødelegge vårt eksistensgrunnlag for alltid?

Høringsuttalelse imot etablering av bunnaskefabrikk og enormt store deponier i Bergmesteren

Av Siri Andrea Storholt

I kjølvannet av den mye omtalte deponisaken på Raudsand, har også Bergmesteren v/Harald Storvik og Veidekke lagt andre store planer.

Jeg tenker at fokuset på deponiet med fjellhaller, har vært en strategi for å omtrent uberørt fått jobbe i det «skjulte» med bunnaskefabrikken og de enorme deponiene dette medfører? I konsekvensutredningen kan man se planene, men ikke ved første øyekast. Man legger heller ikke merke til det ved andre øyekast, kun dersom man er litt kritiske.En vanlig allmenn mann vil nok se på tegningene å tenke at der det står DEPONI 2 er sekkene, for så å bla videre til neste side.

Men dersom man zoomer inn så ser man det står deponi 1, 3 og 4. Først da ser man at «sekkene» blir som en «dråpe i havet», i forhold til den voldsomme mengden avfall som skal legges over. I tillegg kommer også deponi 5 og 6. Se bilde 2. Til sammen vil disse deponiene bli enorme!

Jeg er vel en av flere som har lest så å si alle høringer, både for og imot deponi. Det var ikke så veldig mange av de private som var for deponi, men av flere så gjennomskues det lett at faktaopplysninger, konsekvenser og omfang ikke er lagt til grunn. Det føles litt som «Vi kjenner noen som kommer til å ha vinning av dette, så vi støtter dem». En fin tanke, men muligens er det litt lite gjennomtenkt? Vi forstår at de ikke har den minste anelse om hva som kommer hit. Mange av dem har vel knappest lest et eneste dokument og ikke engang deres egen referanse, KU. Men også denne har jeg lest, uten å kjenne meg noe beroliget. Ei heller enda mere bekymret. Og følelsen av frykt, har absolutt ikke vært uten grunn.

Jeg bet meg særlig merke i en av de over 100 høringsuttalelsene imot «nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall». I denne høringen ble deponier som vil ligge innover mot hyttene på Raudsandfjellet, satt i perspektiv. Det sto at hele planområdet var oppgitt å være 1960 daa. Det ble så sammenlignet med en fotballbane på 7daa. (7000 kvm.) Da vil dette tilsvare 280 fotballbaner, hvor 77,6 av disse vil bli liggende over bakken.

Altså viss vi plasserer disse fotballbanene (ca 103 m x 68 m) på rekke innover mot fjellet i den retningen det åpne deponiet blir, får vi en lengde på 7992,8 meter. Nesten 8 km x 68 m. Alle forstår at et slikt deponi vil bli over 68 meter på det bredeste, så vi ganger det med 3. Da er vi oppe i en bredde på 204 meter og ei lengde på 2664,2 meter. Nesten 2,7 km mot fjellet. Bare for å nevne det, er det omtrent 2,6 km fra bunnen av deponi 2 hvor sekkene ligger og inn til demningen på Raudsandvatnet. Se bilde 1, der det er kart som viser avstanden fra Bergmesteren til Raudsandvatnet, i luftlinje.

Deponiet som er anvist inn mot fjellet, viser jeg på bilde 2. Der ser vi at deponiet vil gå over halve avstanden og bli liggende omtrent 1 km (1000 meter) fra demningen. Men mye nærmere den nærmeste hyttenaboen til Bergmesteren.

Det er langt over min fatteevne at folk med hus og hytter her på Raudsand, bagatelliserer dette og ønsker det velkommen hit. Hva med verdiforringelse på hytteeiendommene på fjellet? Og hva med husene i bygda? Min mening er at eiendomsprisene på Raudsand er lave nok, uten at jeg trenger å gå inn på grunnen for dette. Jeg mener og tror at dette er rett og slett uvitenhet blant folket, samt at de kjenner noen som vil kunne tjene seg rike. Men de forstår ikke hvem som vil bli den skadelidende parten oppi alt dette, for det er det vi og fremtidige generasjoner som blir.

Samtidig dømmes vi som ønsker å ha det trygt og godt her. Vi ønsker gode oppvekstvillkår for våre etterkommere i ei bygd som har vært og er fortsatt tungt belastet av forurensing. Vi vil nå at de skal begynne med å rydde opp og fjerne dette avfallet, og få det langt unna befolkning i godkjente deponier.

Man kan ikke bare grave ned avfallet som ligger i ei skråning, der man bestandig vil ha en form for vanntilførsel inn, og avrenning til sjø. Det vil komme enorme mengder farlig avfall hit, som vil tas imot med stor fortjeneste. Dette vil da som sagt havne i disse ekstremt store deponiene, oppå et allerede hardt belastet område og utgjøre en flere ganger så stor risiko og skade enn det som allerede ligger der.

For å si litt om bunnaske, dette er ikke akkurat klassifisert som ordinert avfall. I COWI`s analyse av bunnasken fra Klemmetsrud forbrenningsanlegg, ser vi at bunnaske inneholder bla. ARSEN(AS), BLY(PB), BARIUM(BA), KVIKKSØLV(HG), NIKKEL(NI), KOBBER(CU) og mange andre svært farlige og helseskadelige stoffer. Kilde er søknaden til Bergmesteren side 8 punkt 7. Karakterisering av aske til mellomlagring.

Vi som bor på Raudsand har til tider levd under svært umenneskelige forhold, i så altfor mange år. Vi er snart på fornavn med alle i Miljødirektoratet, med lovnader om flotte levevilkår om bare noen dager. Disse dagene har blitt til uker, måneder, år og tiår. De har ingen kontroll med bedriften som allerede ligger her. Det gis unntak fra lovverket og nye midlertidige tillatelser, år etter år.

Vi har nok en korrespondanse mellom naboer og Miljødirektoratet på flere tusen mailer og telefoner der vi bønnfaller om å få et levelig miljø, men resultatene uteblir. Derfor har vi absolutt ingen tiltro til myndighetene. De har vært passive i forhold til opprydningsarbeidet etter tidligere drift, i mange tiår.

Jeg har gjennom mange år savnet undersøkelser fra folkehelsen og kommunen, som hele tiden har vært klar over våre plager og problemer pga. utslipp. De har vært klar over at dette har vært en belastning og en stor helseulempe for oss og spesielt våre barn, uten å gjøre noe. Da er tanken min rundt dette at kravene er strenge, men blir ikke fulgt og oppfulgt. Så enda en slik bedrift som nabo er ikke ønskelig fra min side.

Jeg kjemper ikke denne kampen alene, og heller ikke bare for meg og mine. Jeg kjemper en kamp for rettferdighet, for mennesker og dyr, naturen og havet.

For de som dessverre ikke har satt seg inn i saken, de som er med oss og støtter oss som ikke tør å stå fram, for de som må være enige med naboen eller de som tenker at dette blir sikkert bra? På både kort og lang sikt, vil dette bli svært belastende for oss alle. Vi må tenke senskader av ekstremt farlige miljøgifter. Dette blir vi eksponert for allerede i mors liv.

Jeg synes det er trist at folket stoler på profittjegere, fremfor fornuften, og hvordan de selv ønsker å leve.

Min siste bønn til folket: TENK DERE GODT OM både en, to og tre ganger til. Vil vi ødelegge vårt eksistensgrunnlag for alltid bare for dette?

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/vil-vi-odelegge-vart-eksistensgrunnlag-for-alltid/o/5-5-154867

https://www.tk.no/meninger/raudsand-deponi/leserbrev/deponiet-vil-vi-odelegge-vart-eksistensgrunnlag-for-alltid/o/5-51-647935