Deponi – SMS-spalten i TK

– Jeg lurer på hvorfor Kristiansund ikke kan ha fødeavdeling. Skal moldenserne bare dumpe søppelet sitt i vår fjord? Deponi er greit å ha for dem – ikke i sin fjord, men i vår. Kampen rundt sykehuset var hard, men havnet på «riktig side» av fjorden, ifølge moldenserne. Nå ser det slik ut at deponiet også havner på «riktig side» – det vil si at søppelet skal hit, mens det fine, flotte sykehuset skal på andre siden. Unnur Gudmundsdottir

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/eide/delta-i-debatten-sms-spalten-i-tk/s/5-51-636551