Hva er et demokrati?

Leserbrev fra Ap-medlemmer som var til stede på mandagens medlemsmøte i partilaget.

Kjære alle representanter for ulike parti, medlemmer, velgere og ungdommer.

Det har kommet frem noen usanne påstander i media over tid, også fra politikere som står på kommunevalgslister I Nye Molde kommune til høstens valg.

De medfører uriktighet, og derfor er det nå er på tide å dementere og samtidig informere om hvilken medbestemmelsesrett en har som medlem i et politisk parti.  Noe som det ser ut til at enkelte politikere har glemt, og som er en medvirkende årsak til at velgerprosenten går ned.

Det er blitt hevdet at Nesset Arbeiderpartilag har drevet en uryddig saksprosess noe som ikke stemmer med virkeligheten, sitat; ¨Og dessutan: den politiske prosessen i Nesset arbeiderparti er meir enn tvilsam der eit fleirtal av nyinnmeldte medlemmar skal diktere follkevalgte, ( uriktigpåstand) Nytt sitat; Dette liknar på regime eg ikkje likar å samanlikne oss med ¨

Dette er  graverendes påstander fra en listekandidat, og roset av andre listekandidater i Nye Molde kommune.

En må da kunne spørre seg om de riktig har forstått hva de demokratiske prinsipp er, og hvilket ansvar det hviler på folkevalgte.

I et lokaldemokrati innkaller de politiske partiene til medlemsmøter, der medlemmene skal få mulighet til å være med å bestemme. Det kalles medbestemmelsesrett derfor er det viktig at vi alle engasjerer oss og melder oss inn i et politiskparti.

Nesset arbeiderpartilag er et parti som følger alle demokratiske prinsipp og har stor respekt for sine medlemmer.

Vi får alle invitasjon til å delta på møtene, endatil på kommunestyregruppa sine møter i forkant av kommunestyremøter, er medlemmene, ønsket velkommen. Medlemmene blir alle ansett som en ressurs uansett status, stilling, bekjentskap og adresse, fordi de alle representere ulike verdier, og alle skal med.

På møtene opplever en alltid en ryddig og grei saksprosess.  Alle får mulighet til ta opp sine hjertesaker, alle får ytre sine meninger, alle blir lyttet til og alle får anledning til å stemme over saker som blir tatt opp.

 Dette kalles aktiv påvirkningskraft eller medbestemmelsesrett, og er det viktigste fundamentet i et demokrati der velgerne besitter makten og ikke enkeltmennesker. Som i stater vi ikke liker å sammenligne oss med.

De folkevalgte har et stort ansvar for å ivareta partiets sine medlemmer sine synspunkt, det er faktisk medlemmene som har gitt de tillit til å representere seg selv i kommunestyre og andre utvalg.

I denne spesielle saken om det; Internasjonale deponiet for farlig avfall i Nye Molde Kommune, som skal ligge her inn i evigheten, er det er det helt naturlig at medlemmer, kjenner  sin plikt, og ansvar og møter for å bistå sine folkevalgte til å ta riktig beslutning.

Så om en kaller det å kuppe, at flertallet av medlemmer som møter, har vært medlem i arbeiderpartiet og yrkesaktive på Raudsand , noen siden før de kritiske røster ble født, faller på sin egen urimelighet. Det kan heller sies at,grunnstenene i Nesset arbeiderparti, tok ansvar og møtte opp, gav sin stemme. og bør få honnør.

Anbefaler alle å stemme på våre flotte politikere fra Nesset til høsten. De som står i stormen og lytter til sine velgere Et parti i bevegelse og som tar helse og miljø på alvor

Velkommen som medlem i et parti der du blir hørt, respekter og får være med å bestemme.

Med vennlig hilsen

Medlemmer i Nesset i Arbeiderparti som var tilstede på møtet.

https://www.driva.no/_incoming/2019/05/22/Hva-er-et-demokrati-19098182.ece

%d bloggere liker dette: