«Løsningen vår betyr at det blir mindre utslipp i sjøen.»

Lars Wiik, svarbrev

Skrevet av  Geir A Sørensen

Lars – det er lett å påstå at reguleringsplanen er mangelfull og mangler faglige utredninger. Det er betydelig tyngre å belegge påstanden med fakta. Særlig etter at vi har lagt ut over 100 faglig begrunnede rapporter om forskjellige deler av prosjektene på Raudsand. Kanskje litt vanskeligere å spesifisere hva vi ikke har omtalt?

Vi setter pris på at du har fått med deg at vi bruker miljøvennlig båttransport.

Interessant er også påstanden din om at fjellet er lagdelt og oppsprukket, har du sett på steinen i den sammenraste gruva? Heller ikke lest rapporten fra NGU om hvor godt den jomfruelige gneisen på Raudsand er egnet for formålet?

Du fortsetter å snakke om ulovlige deponier, hvor da? Så vidt vi har bragt på det rene er ALLE masser deponert på Raudsand, både i gruver og i deponier i dagen, lovlig plassert der, etter tillatelse fra miljømyndighetene. Men det er faktisk en -1- aktør som gjør noe for å rydde opp – Bergmesteren! Vi har lukket deponi 1 slik at massene i deponiet ikke utsettes for mer vann, og dermed unngår videre utlekking til fjorden fra dette deponiet. Vi har planene klare for å lage en tilsvarende miljøforsvarlig avslutning også for møllestøvet i deponi 2 når reguleringsplanen for området er på plass. Det blir jo forsinket grunnet blant annet kommunen du bor i. Løsningen vår betyr at det blir mindre utslipp i sjøen.

Du påstår det mangler faglig forsvarlig prøvetaking av utslippene. Hvilken kompetanse har du for å hevde dette? Vi har installert kontinuerlig overvåking av utslippene, utslipp som er statens ansvar, ikke vårt. Men dersom du har gode råd til hvordan dette kan forbedres, skal vi selvsagt vurdere det.

Ja, ryddejobben slik vi har planlagt den er dyr, men meget effektiv. Får vi gjennomført planene våre har vi lagt inn kostnader til å stoppe forurensingene i budsjettene. Men, vi er da også avhengig å skape økonomi i prosjektet, noe vi tror de fleste som ønsker å forstå forstår.

Vi er som deg bekymret for kvaliteten på sedimentene i fjorden. Disse blir bedre av at vi stopper tilførsel av tungmetaller fra gruvene, deponi i dagen og nabobedriften.

Geir A Sørensen

Stena Recycling AS

%d bloggere liker dette: