Flertall for ja til reguleringsplan for farlig avfall i Nesset – flere i Ap stemte mot flertallet i eget medlemsmøte

Saka splittet bygda Raudsand, Nesset kommune og regionen. I dag har striden om deponi for farlig avfall fått en avslutning.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/23/Flertall-for-ja-til-reguleringsplan-for-farlig-avfall-i-Nesset-flere-i-Ap-stemte-mot-flertallet-i-eget-medlemsm%C3%B8te-19094337.ece