Høyre-stikk til naboene i Nesset kommunestyre: «Den såkalte miljøkommunen Tingvoll»

Høyres Arild Svensli mener nabokommunene har lite å fare med når det er snakk om forurensning.

Torsdag sa Nesset kommunestyre ja til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsands vedrørende nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall.

Under debatten kom Arild Svensli (H) med stikk til nabokommunene, som ikke ville trekke innsigelsene mot reguleringsplanen. Han tok først for seg Sunndal, og sa blant annet at Sunndal uten sammenligning er den kommunen i Møre og Romsdal som slipper ut mest CO2.

– Og jeg synes det er merkelig at et bortimot samlet kommunestyret i Gjemnes er helt imot 50-100 gode arbeidsplasser. Så den såkalte miljøkommunen Tingvoll, som ikke vil gå til megling. Det vil si at de har bestemt seg på forhånd, fyrte Svensli.

Så ramset han opp at det fra Raudsand er snakk om et utslipp på omlag 2 kilo kopper per år. Hydro Sunndal slipper ut rundt 150 kilo i året.

– Og hver konsesjon oppdrettsanlegg cirka 1.000 kg i året. Det er seks anlegg i Tingvoll og fire i Gjemnes, det vil si 10.000 kilo. Så det henger rett og slett ikke på greip.

Vekket følelser

Tingvollordfører Milly Bente Nørsett (Ap) var tilhører til debatten.

– Hva synes du om at Svensli betegner Tingvoll som en såkalt miljøkommune, og det han nevnte om utslipp?

– Jeg satt bare som tilhører, og det er klart at når en får et slikt begrep mot seg så blir en følelsesmessig berørt, sier Nørsett.

Når det gjelder utslipp av kobber, så er det en ting om hva som måtte være i dag. For framtiden peker hun på at nordmørskommunene har vedtatt en felles sjøområdeplan, som også tar miljømessige hensyn. Så å snakke om dagens situasjon er å endre fokus på hva saken dreier seg om – framtiden med hva et deponi kan bringe.

Døråpner

Nå som Nesset har sagt ja til reguleringsplanen, mener hun det åpner døren for at departementet sier ja til et nasjonalt deponi på Raudsand. Nesset og Brevik i Telemark er de to alternativene som står igjen etter at flere steder i Norge har blitt vurdert. Tingvollordføreren ser hvor det kan bære hen, når kommunestyret har sagt hurra til reguleringsplanen. Hun frykter det er mer politikk enn fag som kommer til å avgjøre plasseringen.

Og føyer til etter ja-vedtaket hos nabo Nesset:

– Jeg er kjempeskuffet.

Veldig skuffet

Det er også naboen lenger inn i fjorden:

– Jeg er veldig skuffet over det Nesset har gjort, sier sunndalsordfører Ståle Refstie.

Han synes Svenslis uttalelser om CO2, Sunndal og Hydro er en merkelig kobling. Han bemerker at kommunen og Hydro er opptatt av å ha strenge miljøkrav, og at det i de siste tiårene har funnet sted en enorm forbedring.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/miljo/hoyre-stikk-til-naboene-i-nesset-kommunestyre-den-sakalte-miljokommunen-tingvoll/s/5-5-155388