Torgeir Dahl frykter ikke giftstempel på nye Molde kommune

– Slik dette prosjektet har utviklet seg handler det i dag mindre om deponi og mer om sirkulær økonomi og gjenvinning.

Det sier Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). Torsdag vedtok kommunestyret i Nesset med 13 mot åtte stemmer å si ja til at det blir laget reguleringsplan for avfallsdeponi på Raudsand. I Molde har Torgeir Dahl fulgt debatten.

– Jeg var jo alene for i fylkestinget da saka ble behandlet. Jeg mener at slik prosjektet har utviklet seg har det blitt mindre deponi og mer sirkulær økonomi og gjenvinning. I mitt hode handler det om avfall som ressurs. Om en generell kompetanse om sirkulær økonomi og om gjenvinning, sier Dahl.

– Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) uttalte etter vedtaket at dette kan bli starten på en ny industrihistorie. Hva tenker du om det?

– Jeg støtter Rolf sin vurdering. Det kan være starten på en industri her. Og hvis man kan ta en slik posisjon, så ser jeg positivt på det. Slik jeg opplever det så er både Veidekke og Stena Recycling som står bak, veldig sterke miljø, sier Dahl.

– Men det er sterke motforestillinger mot deponiet …

– Ja, men jeg tror en del henger igjen i den gamle historien der, som jo ikke var så god. Og Bergmesteren Raudsand ble på en måte også hengende igjen i den gamle historien. Men med de nye aktørene mener jeg at prosjektet har tatt en ny retning, sier Dahl. Og understreker at det nå er departementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

…………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/25/%E2%80%93-Det-handler-om-avfall-som-ressurs-19121151.ece