Stig O. Jacobsen etter deponivedtaket: – Selvtilliten er stor i Nesset

Stig O. Jacobsen mener selvtilliten i Nesset er stor, når de sier ja til et prosjekt nabokommunene er imot og som ikke kan reverseres.

……………………….

Kun Nesset er positiv

Han peker på at miljødirektoratet tidligere har pekt på at Raudsand ikke er egnet.

Og at det er spesielt at av alle de 14 plassene i Norge som har vært vurdert, er det kun lokalpolitikerne i Nesset som er positive til å etablere deponi i egen kommune. Ellers er alle andre steder imot.

– Dette åpner for minste motstands vei. Da unngår de Brevik, hvor det er sterkt motstand og hvor også pressen har tatt et tydelig standpunkt imot.

Usikker horisont

Jacobsen mener aktørene på Raudsand til dags dato ikke har erfaring – og ikke har løftet ett gram farlig avfall.

– Driften på Raudsand har heller ikke vært innenfor driftstillatelsen. Og uansett så vet vi ikke hvem som blir aktører i framtiden. Om det blir norske, Kina eller andre. Og i det øyeblikket selskapet er konkurs, faller det tilbake på staten. Jeg er forundret over at man kan stole på staten og driftsoperatørene, om en ser tilbake på historikken, sier Stig O. Jacobsen.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/stig-o-jacobsen-etter-deponivedtaket-selvtilliten-er-stor-i-nesset/s/5-5-155770