Arbeiderpartimedlemmene i Nesset sviktet sitt eget parti

Av Hilde Falch-Krokå

Som norsk statsborger blir jeg mer og mer sjokkert over fremgangsmåtene i Nesset kommune, med ordfører Rolf Jonas Hurlen i spissen. Det må da være visse spilleregler som skal følges for at politikk skal ha noen funksjon i vårt samfunn.

……………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/naringsliv/deponiet/kommentar-til-oppslag-i-aura-avis-28-mai-mye-rart-fra-jacobsen/o/5-5-156011

%d bloggere liker dette: