«Jeg må få si at jeg syns det er utidig og ikke lite frekt, å karakterisere flertallet i nabokommunens kommunestyre»

Nestleder og daglig leder i gruppa som kjemper mot utviklinga på Raudsand, sier han er trist fordi han mener at vi 13 som utgjorde flertallet i Kommunestyret i Nesset sist torsdag, gambler med naturen.

Unnskyld, men dette er tøv fra ende til annen.

Jeg har grunn til å tro at vi som utgjorde flertallet i avstemmingen forlanger uten forbehold, at all drift i fjellsida og ved fjord, ja sågar langt inne i nye fjellhaller på Raudsand, skal foregå etter siste lovkrav.

……………………………………………

https://www.driva.no/meninger/2019/05/29/Jeg-må-få-si-at-jeg-syns-det-er-utidig-og-ikke-lite-frekt-å-karakterisere-flertallet-i-nabokommunens-kommunestyre-19144687.ece