Mye rart fra Jacobsen

Av seniorrådgiver Geir Sørensen, Stena Recycling

Stig Jacobsen, når kommunestyrevedtaket i Nesset gikk motsatt vei av hva du har jobbet for og har lagt ned store ressurser i, er det lov å være skuffet! Det ville vi også vært, om resultatet hadde vært motsatt.

…………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/naringsliv/deponiet/kommentar-til-oppslag-i-aura-avis-28-mai-mye-rart-fra-jacobsen/o/5-5-156011