Støtte til våre kommunestyrerepresentanter i Nesset Arbeiderparti

Av Arild Høsteng

Ønsker å støtte Mellvin Steinsvoll, Toril Melheim Strand, Kjersti Hafsås Svensli og May Tove Bye Aarstad i avgjørelsen de tok i Nesset kommunestyre på forrige torsdag.

……………………………………

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/stotte-til-vare-kommunestyrerepresentanter-i-nesset-arbeiderparti/o/5-5-156101