Forstå motstanden den som vil, jeg klarer det ikke

Er det noen som skaper dårlig omdøme, så er det nettopp slike uttalelser som tydelig baserer seg på uvitenhet og forutinntatte holdninger.

  • Skrevet av  Arild Svensli, som stiller til valg for Molde Høyre

Jeg tillater meg å komme med noen kommentarer til innlegget fra Frp sin andre- kandidat til Molde kommunestyre.

Der slås det fast at Frp er imot deponi på Raudsand og argumenterer bl.a. med frykten for tapt omdøme, utfordringer med båttransport og at deponi bør plasseres der avfallet produseres.

Er det noen som skaper dårlig omdøme, så er det nettopp slike uttalelser som tydelig baserer seg på uvitenhet og forutinntatte holdninger.

Jeg oppfordrer de politiske partiene som så tydelig har vært imot fra første stund; ta dere bryet med å undersøke hva som skal skje på Raudsand.

Gjør dere det så vil pipa få en annen lyd:

I starten var det snakk om å bruke de gamle gruvegangene.

Klokelig nok gikk Stena/Veidekke/Bergmesteren ifra den tanken ganske raskt.

No handler det om gjenvinning av bl.a. flyveaske.

Flyveaske blir «produsert» ved forbrenningsanlegg av restavfallet vårt.

Eller ved aluminiumsverk.

Det meste av verdi blir separert ut og og det fører til 50% reduksjon av massen som til slutt deponeres flere hundre meter inne i spesialdesignede fjellhaller.

Hva skal deponeres oppe i deponiene på Raudsand?

Jo, det er i hovedsak bunnrens fra tunnellbygging,

renset bunnaske og rivingsmaterialer fra bygg.

Den deponeringen vil samtidig gi driver mulighet til å rydde opp i de gamle deponiene.

Det som lovlig ble deponert for mange år siden.

Det forundrer meg mye hva det er som får Frp og andre parti, til å gå imot noe så positivt for miljøet.

Alle som setter seg godt inn i saken vedr. deponi og gjenvinning på Raudsand, bør se at Raudsandplanene svarer ut det som de fleste etterspør.

Nemlig :

Sirkulær økonomi.

Alle båter kan gå på grunn.

Studerer vi Marine traffic så ser vi hva som fraktes utenfor kysten.

Mye av den frakten fraktes inn i fjordene.

Men hva er det da som er så skremmende med det som er tenkt til Raudsand ?

La oss se hva en Supply-båt som legger ut fra kai i Kristiansund, kan inneholde :

Den kan fort inneholde 1,5 millioner liter med oljeprodukter.

Problemet ved et forlis er bunkersen, altså faren for oljeutslipp.

For min egen del vil jeg peke på faren for at menneskeliv kan gå tapt.

Det er det verste vi kan tenke oss.

Bør vi forby cruise-skip av den grunn?

Den største miljøforurensingen i dag er fiskeoppdrett i laksefjordene våre.

Konsentrer dere heller om å få slutt på all den forurensingen, da har dere virkelig noe å bite i.

Men det er vel ikke aktuelt.

For der er jo Tingvoll og Gjemnes kommuner store, og da så…..

Og i de kommunene bor leder og nestleder i gruppa som sier de vil ha et giftfritt Nesset ……

Tingvoll med sine seks oppdrettsanlegg, slipper ut ca. 6000 kilo med kobber, 4000 kg for Gjemnes sin del.

Snakker vi om et giftfritt Nesset?

Norge eksporterer 1.700.000 tonn med avfall:

Fikk dere med dere det?

1.700.000 tonn og vi importerer 500.000 tonn.

RIR vårt eget renovasjonsselskap, eksporterer all plastavfall til utlandet.

I tillegg eksporterer RIR ca. 5.000 tonn matavfall til Sverige.

Forstå motstanden den som vil, jeg klarer det ikke.

Arild Svensli ,som stiller til valg for Molde Høyre

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2019/06/04/%C2%ABForst%C3%A5-motstanden-den-som-vil-jeg-klarer-det-ikke.%C2%BB-19181244.ece