Et gedigent kjemisk eksperiment på Raudsand

Veidekke og Stena planlegger å bruke den såkalte Halosep-metoden for gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Metoden er ikke testet på avfallet som planlegges mottatt på Raudsand. Det vil være et gedigent kjemisk eksperiment å starte opp anlegget.

Halosep-metoden testes på flygeaske i Danmark. Test-anlegget planlegges satt i drift fra 2020 og skal foregå i to år. På Raudsand planlegger Veidekke/BMR å ta imot flygeaske tilsvarende kun 14 % av total mengde av avfallet som oppstår i Norge for behandling med Halosep. Metoden er heller ikke testet med blandinger av flygeaske fra flere anlegg.

Tabell fra dokumentet «Nasjonalt anlegg for farlig uorganisk avfall på Raudsand» fra 19.9.2018. Flygeaske er oppgitt til 57 517,7 tonn (14 %) som skal behandles med «Halosep»

Halosep-metoden er designet for bruk på det enkelte forbrenningsanlegg. Tilsvarende kjemiske eksperiment som planlegges på Raudsand har ikke vært gjennomført.

Miljødirektoratet er sterkt kritisk og bruker følgende uttrykk om metoden:

– Uegnet
– Lite utprøvd
– Uklart om den vil fungere
– Ikke gjort forsøk
– Ikke testet
– Umoden metode

Men Nesset kommune er positiv.