En skinnprosess av et salg

Staten vil selge eiendommer på Raudsand til Veidekke/BMR. Salget legges åpent ut men juridisk er det kun en mulig kjøper. Salget kan karakteriseres som en «skinnprosess» og staten vil selge et forurensningsproblem til et firma som er truet med tvangsmulkt for avslutning av det første deponiet.

Colliers International har gjennomført en verdivurdering av området på oppdrag fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Colliers uttaler i verdivurderingen: «Et rent eksternt salg er derfor neppe mulig» og «en mer hensiktsmessig framgangsmåte vil være å forhandle med disse«. Med «disse» menes Veidekke.

Utklipp fra verdivurderingen til Colliers

Eiendomssalget av gruveområdene på Raudsand er tilrettelagt for at Veidekke skal kjøpe og juridisk er det tilnærmet umulig å selge til andre.

Verdivurderingen baseres på at Veidekke får monopol:

Utklipp fra verdivurderingen til Colliers

Colliers legger til grunn for sin vurdering at det blir monopol og farlig avfall fra hele Europa vil sendes til Raudsand.

Vi kommer tilbake med flere utdrag fra salgsdokumentet.