Innstilt på rydding for millioner

Bergmesteren Raudsand og Veidekke har plan og millioner klar for å sette i gang med opprydding på Raudsand.

Daglig leder Harald Storvik (t.h.) og styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, der tusenvis av bigbags ligger i terrenget. Storvik anslår at det vil koste mellom 40 og 50 millioner kroner å rydde opp her. Bildet er tatt tidligere. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Staten legger ut «Raudsand Gruver» for salg, etter ønske fra Veidekke og Bergmesteren Raudsand. Salget gjelder fem eiendommer, på folkemunne kalt «Raudsand Gruver», som omkranser eiendommen der Bergmesteren Raudsand i dag driver virksomhet på Raudsand. Det er staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, som er selger.

31 miljøavvik

I prospektet for salget er det presenteret flere rapporter med vurderinger, blant annet av miljøsituasjonen og av verdier av eiendom, bygninger og anlegg. Konsulentfirmaet Cowi påpeker 31 miljøavvik på de aktuelle eiendommene. Lista omfatter ikke rydding på Deponi 2, bare årlige oppfølgingskostnader på dette punktet. De fleste avvikene er knyttet til historiske aktiviteter som kan ha medført forurensning på eiendommene, som oljetanker, infrastruktur, og deponering av farlig avfall i gruvesjakt, gruvegang og i dagen.

…………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/06/16/%E2%80%93-Innstilt-p%C3%A5-rydding-for-millioner-19269436.ece