Roger er hotellsjef og politiker: – Den viktigste saken er å stoppe avfallsdeponi på Raudsand

Roger Bach jobber som hotelldirektør ved Astoria Hotell (Fosna Hotell) i Kristiansund, og er førstekandidat for Frp i Tingvoll.

Roger Bach

– Hva er den viktigste saken i din kommune – og hvorfor?

– Det er å stoppe avfallsdeponi på Raudsand, som kan få store negative konsekvenser for reiseliv og vår maritime næring.

……………………………………………..

https://www.tk.no/forstekandidatene/nyheter/politikk/roger-er-hotellsjef-og-politiker-den-viktigste-saken-er-a-stoppe-avfallsdeponi-pa-raudsand/s/5-51-660653