Ola Elvestuen blir møtt av demonstranter når han kommer til Tingvoll

Demonstrantene oppfordrer motstandere av giftdeponi i Nesset om å komme.

Ola Elvestuen.  

Torsdag kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Tingvoll. Dit kommer det også demonstranter. Protestantene ønsker å markere sin avsky mot å plassere et giftdeponi i Nesset. Demonstrantene håper med det Elvestuen skal si nei legge det planlagte giftdeponiet til Rausand i Nesset, slik kommunestyret der ønsker. 

…………………….

https://www.driva.no/nyheter/2019/06/24/Ola-Elvestuen-blir-m%C3%B8tt-av-demonstranter-n%C3%A5r-han-kommer-til-Tingvoll-19347228.ece