Engasjement til lands og til vanns mot deponi

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ble møtt av en tydelig markering mot planene om et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Raudsandjenter med bønn til ministeren.
Raudsandjenter med bønn til ministeren. Foto: Yngve Lie

Kun fjorden skiller Raudsand i Nesset og Tingvoll. Onsdag ettermiddag var det folksomt da ministeren la inn en stopp på Prestegardskaia. På Tingvollvågen lå det rundt 40 båter og kajakker. Og mellom naustene på land var det tett med folk, som tydelig viste et nei til deponiplanene og ja til vern av matfatet.

Lang historie

Elvestuen ble tatt imot av tingvollordfører Milly Bente Nørsett (Ap), gjemnesordfører Knut Sjømæling samt nestleder Stig O. Jacobsen i Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Tre jenter fra Raudsand tok også pent imot ham, med en skriftlig bønn om at det ikke lagres farlig avfall i bygda.

Jacobsen takket for muligheten til å møtes, og gikk gjennom fem sentrale forhold som motstanden bygger på: Den 70 år lange og alvorlige forurensningshistorien for Tingvoll og Sunndalsfjorden, transport, geologi, omdømme – og at de ikke har tillit til aktøren bak planene.

Ola Elvestuen  på vei opp mellom demonstrantene etter seansen på kaia. Pål  Farsad rett bak ham.
Ola Elvestuen på vei opp mellom demonstrantene etter seansen på kaia. Pål Farsad rett bak ham. Foto: Yngve Lie

Evighetsperspektiv

– Raudsandprosjektet framstår som et høyrisikoprosjekt på mange plan, sa Jacobsen blant annet, og la til:

-Vi må ikke glemme at de stå bak dette, er her ut fra et profitthensyn og i et kortsiktig perspektiv sett i det evighetsperspektiv som denne saken representerer. Det gjør at beslutningen rundt dette er svært alvorlig og er på vegne av framtidige generasjoner.

Han tok også avslutningsvis med at det er all grunn til mistillit til våre myndigheter siden mange år med forurensning har fått passere. Stiftelsen krever en opprydding først, før ny forurensning skal legges opp på den gamle.

Forstemmende

Jacobsen opplever det dessuten som forstemmende, at staten ved næringsdepartementet i disse dager legger ut et åpenbart salg mot Bergmesteren Raudsand – arealer som stiftelsen mener er forurenset og i strid med lovverk.

– Det oppleves som en kynisk og uforståelig handling.

Venstre

Han minnet blant annet om at Venstre og alle andre parti minus Høyre har tatt et klart standpunkt mot deponiplanene, samt det sterke engasjementet Venstres toppkandidat Pål Farstad viser.

Han håpet også man kan stole på Trine Skei Grandes uttalelser den 18.02.19 i forbindelse med Repparfjord, at man må slutte å legge deponi i fjordene og lage fjorddeponi – og ikke gi nye tillatelser.

Solveig Bergslid sendte med ham et stev på veien; se på oss Ola, hør på oss Ola.

Aura Avis undret om engasjement på Tingvoll har noen betydning for statsråden.

-Som i mange andre saker som engasjerer, er det en del av grunnlaget, sier Elvestuen, som tar med seg innspillene fra Tingvoll videre i det arbeidet de gjør.

Ekspertutvalg

Han har oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvordan håndtere farlig avfall. Utvalget skal se på flere sider, blant annet vedrørende håndtering og gjenvinning. Når utvalget leverer rapporten 1. november, blir det en del av grunnlaget for en beslutning.

– Blir det enten Raudsand eller Brevik i Telemark?

– Det får vi se på etter at ekspertutvalget er ferdig.

Ordfører Milly Bente Nørsett kommenterer, at hun håper ekspertutvalget kommer til at det vil være andre måter å handtere avfallet på, slik at man slipper deponi på Raudsand eller Brevik.

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvoll/deponiet/engasjement-til-lands-og-til-vanns-mot-deponi/s/5-5-159614