Fikk føle motstanden mot giftdeponi på Rausand

Ministeren kunne ikke love noe.

Barn fra Nesset overleverte et brev til klimaminister Ola Elvestuen. I brevet forteller barna blant annet at Rausand i Nesset har fått nok forgiftning i form av luktplager fra industri i bygda.

Ola Elvestuen kan ikke love han vil stanse det planlagte giftdeponiet på Rausand. Han sa til  barna og de vel 300 prostestantene møtt fram på Tingvoll at saken ennå blir behandlet etter plan- og byggeloven og at den ikke kommer til ham før innsigelsene kommer til behandling. Ministeren viste til en ekspertutredning om håndtering- og lagring av farlig avfall han har bestilt og venter ferdig i oktober.

– Da vil vi vite mer om hvordan vi kan lagre giftavfall på en forsvarlig og trygg måte, sier Elevestuen.

Ola Elvestuen stoppet innom Tingvoll torsdag for å besøke Norsøk og besøksgården. Han tok seg likevel tid til en 20 minutters seanse for å høre på motstandere av giftdeponiet på Rausand i Nesset. Stig Jakobsen fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» holdt appell og tingvollordfører Milly Bente Nørsett kom med en oppfordring. Begge ba de miljøministeren sørge for at vi overleverer natur og miljø i samme skikk som det er i dag til de som kommer etter oss, og at han sier nei til giftdeponi på Rausand. Gjemnesordfører Knut Sjømæling holdt stiltiende med begge talerne.

– En stor takk til venstres Pål Farstad som har markert seg som en kraftfull motstander av giftdeponiet på Rausand og som har fått Ola Elvestuen hit i dag, var politikerne enige om.

– Et stort flertall i kommunestyrene i nabokommunene samt fylkesutvalget i Møre og Romsdal er imot, fikk Elvestuen vite av Jakobsen.

Elvestuen tar med seg inntrykkene til Oslo, der innsigelsene mot giftdeponiet etterhvert kommer på hans pult.

– Se oss Ola, hør på oss, Ola, var et stev han fikk med seg på vegen.

https://www.driva.no/nyheter/2019/06/27/Fikk-f%C3%B8le-motstanden-mot-giftdeponi-p%C3%A5-Rausand-19380617.ece