Massiv markering mot deponi når ministeren besøkte Tingvoll

Stort oppmøte på Tingvoll med markering mot giftdeponiet på Raudsand når Klima- og miljøministeren var på besøk på Tingvoll.

Tale mot deponiplanene på Raudsand til klima- og miljøministeren på Tingvoll fea nestleder i Giftfritt Nesset sammen med ordførerne i Tingvoll og Gjemnes.

Et stort antall båter på fjorden sammen med stort oppmøte av personer viste ministeren den massive motstanden mot planene om deponiet på Raudsand.