Vil gjøre farlig avfall om til energi: – En «gamechanger» for hele aluminiumsindustrien

Sunndalsbedriften Ottem Resirk håper å bygge et pilotanlegg for å prøve ut banebrytende teknologi for å håndtere avfall fra aluminiumsproduksjon. Torsdag var klima- og miljøministeren på besøk for å høre om planene.

Ministerbesøk: Torstein Ottem (t.v.) orienterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen om forsknings- og utviklingsprosjektet for å drastisk redusere mengden avfall som aluminiumsindustrien deponerer.
Ministerbesøk: Torstein Ottem (t.v.) orienterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen om forsknings- og utviklingsprosjektet for å drastisk redusere mengden avfall som aluminiumsindustrien deponerer.

– En verdensnyhet, karakteriserer Magne Løfaldli, leder for utviklingsselskapet Innveno, forsknings- og utviklingsprosjektet som Ottem Resirk står bak. Torsdag introduserte han klima- og miljøminister Ola Elvestuen for sunndalsbedriften.

Ottem Resirk på Sunndalsøra har de fire-fem siste årene jobbet med en løsning for farlig avfall fra aluminiumsindustrien som i dag deponeres på Langøya, og som kan komme til å bli deponert på Raudsand dersom det anlegges deponi der.

– Kortversjonen er at vi vil bruke høytemperaturforbrenning som bryter ned de farlige komponentene, som for eksempel dioksiner, til ufarlige komponenter. Da får du ut ren og energirik syngass som kan brukes som drivstoff eller erstatning av andre energikilder, sier daglig leder Torstein Ottem i Ottem Resirk.

75 prosent mindre avfall

Teknologien, som kalles plasmagassifisering, vil kunne redusere mengden avfall som et aluminiumsverk som Hydro Sunndal deponerer med om lag 75 prosent. I dag deponerer Hydro Sunndal 10.000 tonn karbonholdig avfall i året – det meste på Langøya.

Verket på Sunndal er en av partnerne i Ottem Resirks utviklingsprosjekt, og verkssjef Roar Ørsund er svært entusiastisk på vegne av den nye teknologien.

– Det er de samme biproduktstrømmene for alle aluminiumsverk i hele verden. Får vi til dette, kan det være en «gamechanger» for hele industrien. Vi heier på dette, absolutt, sier Ørsund.

Verkssjef Roar Ørsund ved Hydro Sunndal. Hydro er en viktig støttespiller for Ottem Resirks plasmagassifiseringsprosjekt.
Verkssjef Roar Ørsund ved Hydro Sunndal. Hydro er en viktig støttespiller for Ottem Resirks plasmagassifiseringsprosjekt.

Pilotanlegg på Sunndalsøra

Teknologien utvikles i samarbeid med Sintef Energi. Prosjektet har mottatt støtte fra en rekke instanser, blant annet SuSu-samarbeidet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I tillegg er blant annet Storvik med på laget. Målet er i første omgang å etablere et pilotanlegg på Sunndalsøra, som skal håndtere avfallet fra Hydro Sunndal.

– Nå begynner ting å rulle, og vi må ut i verden for å sette sammen teknologi. Vi må kjøre noen forsøk før vi kommer til pilot. Dette er ganske store løft for oss som en liten bedrift, og det krever videre støtte fra samarbeidspartnere, sier Torstein Ottem.

Ottem Resirk omsetter for om lag 40 millioner kroner i året, og et pilotanlegg vil koste anslagsvis 80-100 millioner kroner.

Grønn næringsminister

Torstein Ottem forteller at en del av filosofien for prosjektet er å gjøre ting som torsdagens konferanse med klima- og miljøministeren.

– Vi synes det er stort at vi blir lagt merke til. Når Elvestuen tar seg tid til å komme hit, betyr det at vi har gjort noe rett og at dette er noe vi skal gå videre med, sier Ottem.

Ministeren selv var ivrig lytter under konferansen på torsdag, og var særlig interessert i å høre hvordan støtteordningene fungerer.

– Jeg mener vi har et godt virkemiddelapparat, hvor vi har forsterket mye. Men mye av det er rettet inn mot klima, og det er nyttig å få tilbakemeldinger på om det treffer et bredere miljøperspektiv, sier han, og påpeker at han i praksis også er en næringsminister.

– Den grønne næringsministeren, poengterer han.

Billigere enn å deponere

På spørsmål om hvor inntektene forbundet med plasmagassifisering ligger, svarer Ottem:

– For oss er det business i å drive slike anlegg. For Storvik handler det om å bygge slike anlegg rundt omkring. Det er business for industripartneren vi finner ut i verden til å levere teknlologi til oss. Og business for Hydro, for det skal bli billigere enn å deponere, samtidig som det gir dem en veldig grønn profil, svarer Ottem.

– Lykkes vi med dette, er det et utviklingspotensial for å utvide til andre sektorer enn aluminium.

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/naringsliv/vil-gjore-farlig-avfall-om-til-energi-en-gamechanger-for-hele-aluminiumsindustrien/s/5-5-159735