Solholm ny leder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Tidligere fylkesmann i Møre og Romsdal, Lodve Solholm fra Ålesund, er valgt til ny styreleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Kristin Sørheim fra Tingvoll er nestleder.

Tidligere fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal er ny styreleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset».
Tidligere fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal er ny styreleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset».

Dette melder organisasjonen selv i en pressemelding.

Styremedlemmer er Stig O. Jacobsen fra Gjemnes, Olbjørn Kvernberg fra Molde, Anne Grete Svenøy fra Molde, Per Sefland fra Kristiansund, Ola Øverli fra Molde, Peder Hanem Aasprong fra Tingvoll og Erik M. Langseth fra Nesset.

Organisasjonens formål er å stoppe planene for etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. I tillegg ønsker organisasjonen å bidra til å stanse planene for utvidelser av dagens virksomhet, det såkalte deponi 2. Samtidig skal organisasjonen ha fokus på opprydding etter tidligere drift.

Organisasjonen stiller seg svært kritisk til at staten vil selge seg ut, og at de heller bør rydde opp i området.

– Vi mener at staten må rydde opp i sitt område som har så store mengder forurensede masser, til dels av ukjent karakter, i grunn og deponier, skriver organisasjonen i pressemeldingen.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/avfallshandtering/solholm-ny-leder-i-jeg-velger-meg-et-giftfritt-nesset/s/5-51-670948