Norske kommuner har fått medhold i ni av ti innsigelsessaker

Hittil i år har regjeringen gitt kommunene helt eller delvis medhold i 90 prosent av innsigelsessakene.

Flere kommuner har kommet med innsigelser mot deponiplanene på Raudsand. Foto: Aura Avis Arkiv

Det er kommunene som har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, men berørte parter kan fremme innsigelse til forslagene slik at det endelige og rettslige planvedtaket overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nå viser en oversikt fra departementet at kommunene selv har fått bestemme i ni av ti saker hittil i år.

– Det er kommunepolitikerne som kjenner hvor skoen trykker, og jeg er opptatt av å lytte til lokaldemokratiet. Tallene kunne nesten ikke vært tydeligere. Faktum er at vi har valgt å lytte til kommunepolitikerne i dobbelt så mange saker som den forrige regjeringen gjorde, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Her på Nordmøre har flere kommuner kommet med innsigelse mot planene for deponi på Raudsand i Nesset, blant dem Sunndal og Tingvoll.

…………………….

https://www.auraavis.no/nyhet/innenriks/deponiet/norske-kommuner-har-fatt-medhold-i-ni-av-ti-innsigelsessaker/s/5-5-161820