Avfall fra Napoli til Raudsand

Sommeren 2019 fraktet et eldre frakteskip 3 000 tonn avfall fra Napoli i Italia til Danmark. Avfallet ble fraktet videre på lastebiler til Roskilde varmekraftverk for brenning. Restene av avfallet vil leveres til Raudsand.

Transport av avfall fra Napoli i Italia til Danmark for forbrenning. Fra havna i Danmark fraktes avfallet med lastebiler til Roskilde. Flyveasken (farlig avfall) fraktes videre til Raudsand bil bil og båt.

Frakten av 3 000 tonn avfall fra Napoli til Køge havn i Danmark foregikk med et eldre frakteskip som brukte 14 dager på turen. Kranene i Køge havn lastet avfallet over på lastebiler som i skytteltrafikk fraktet avfallet 30 kilometer til Roskilde varmekraftverk Argo. Totalt 100 lastebillass måtte til for å frakte avfallet inn i Danmark.

Etter at skipet var tømt for avfall gikk det videre uten last til Spania.

Flyveasken som produseres etter forbrenning av avfallet vil være aktuell for transport til Raudsand. Frakten av flyveaske som er farlig avfall vil foregå med lastebil. Muligens til Køge havn for transport med båt til Raudsand.

Danske kraftvarmeverk importerte 357 000 tonn avfall i 2016. Foto Fagbladet 3F

Dansk import av utenlandsk avfall øker

Danmark har økt importen av avfall fra utlandet. De siste tallene fra Miljøstyrelsen i Danmark viser at de importerte 357 000 ton avfall i 2016. Det er mer enn en tredobling fra 104 000 tonn i 2012.

I 2018 importerte avfallselskapet ARGO 72 000 tonn avfall til Roskilde Kraftvarmeverk. Det anløper et skip med avfall en gang i uken til Køge Havn med opp til 3 200 tonn avfall for frakt til Roskilde. Firmaet har to agenter som kjøper avfall i hele Europa, og tjener mye på mottak av avfallet. Opp til 500 kroner for hvert tonn.

Danmark er avhengig av å eksportere flyveasken som produseres. Mye av eksporten går til Langøya. Anlegget som planlegges på Raudsand vil ta over dette. Veidekkes prosjektet på Raudsand er økonomisk avhengig av import av avfall.

Søppelkrigen i Napoli

Slik så gatene i Napoli ut i 2008. FOTO: CIRO MESSERE/REUTERS

Søppelkrisen i Napoli ble et symbol på svak styring og makten til organiserte kriminelle i Italia. Den bygde seg opp over mange år, og toppet seg fordi fyllingene ble fulle og det manglet forbrenningsanlegg.

Den lokale mafiaen Camorraen kontrollerte mange av søppelplassene i 2008, og brukte dem blant annet til å dumpe farlig industriavfall fra Nord-Italia. Camorraen gikk også mot bygging av forbrenningsanlegg, fordi det ville true deres bokstavelig talt skitne butikk.

https://fagbladet3f.dk/node/50252

https://www.aftenposten.no/verden/i/56Wm6/Berlusconi-til-soppelberget

%d bloggere liker dette: