Godkjenner reguleringsplan

Fagsjef Jon Ivar Eikeland i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen. FOTO: GUNNAR SANDVIK / NRK

Fylkesmannen godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset og har sendt den over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Denne planen åpner for å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand, men Fylkesmannen har ikke vurdert forurensingsfaren. – Saka er svært kompleks og konfliktfylt så den er løftet opp på direktoratsnivå, sier fagsjef Jon Ivar Eikeland i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen. Tilrådinga gjelder bare området på land.

https://www.nrk.no/mr/godkjenner-reguleringsplan-1.14668910